Dnes je streda 17. Júla 2019, meniny má Bohuslav, zajtra Kamila

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | ochrana osobných údajov | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

Nová stránka Plaveckého Podhradia.
DEŇ MATIEK
Kvetinový jarmok v Sološnici
Otvorenie turistickej sezóny vlakom Záhoračikom v Plaveckom Podhradí
1. Máj v Plaveckom Podhradí

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Aktuality

pridané: 17.07.2018, 22:37:46
Zámer predaja

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa: Predaj „Vonkajšieho rekreačného a relaxačného centra – časť športové ihriská a detské ihrisko“ (ďalej len Centrum)v k.ú. Plavecké Podhradie, okres Malacky - par. č. 2118/59, 2118/64 a 2118/103, ktoré je vo vlastníctve Obce Plavecké Podhradie č. 34 a ktoré prevádzkuje spol. Agropartner.s.r.o.  a to z dôvodu, že Centrum je umiestnené na parcelách spol. Agropartner spol. s r.o. Zámer predaja Centra bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Plaveckom Podhradí Uznesením č. 154 zo dňa 26.06.2018.

Spôsob prevodu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do vlastníctva firme Agropartner spol. s r.o., Plavecké Podhradie za cenu určenú dohodou na OZ vo výške 9.786,43€.

Odôvodnenie: Uvedené Centrum spoločnosť Agropartner spol.s.r.o. dlhodobo prevádzkuje a udržiava, a obec nemá kapacitu a prostriedky na jeho ďalšiu údržbu a prevádzku. Žiadateľ sa o Centrum riadne stará a občania ho využívajú viac ako 5 rokov. Týmto sa zabezpečí plynulé pokračovanie prevádzky a navyše obec získa finančné prostriedky.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere predaja majetku sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 8, písmena e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

autor: starosta